•  
  ใส่ตะกร้ากำลังโหลดข้อมูล...
  สินค้านี้ได้รับการเพิ่มเข้าไปใน ผลิตภัณฑ์ชื่นชอบ ของคุณแล้ว.
  สินค้านี้ได้รับการเพิ่มเข้าไปใน ผลิตภัณฑ์ชื่นชอบ ของคุณแล้ว.
  สินค้านี้อยู่ในผลิตภัณฑ์ชื่นชอบของคุณแล้ว
 • นี่คืออะไร

  What It Is
  A self-heating treatment that provides a 93% reduction in blackheads in 6 weeks.*

  What It Does
  Gentle-yet-effective treatment extracts blackheads without pain, squeezing or damage to skin. When mixed with water, the unique formula develops a warming sensation that gently opens clogged pores for an easy removal of blackhead-causing dirt, oil and debris. Smooths the way for clearer, softer, shine-free skin. Helps keep future blackheads from developing.

  Proven Results

  • Starts clearing plugged pores from first use
  • In 1 week, see a 69% reduction in blackheads
  • In 6 weeks, see a 93% reduction in blackheads *
  *6-week clinical testing on 51 women, using 3 times a week.

  Key Ingredients / Technology
  Thermal Active Technology helps loosen dirt to unclog pores. A potent blend of Salicylic Acid and Glucosamine clears away dead surface skin cells to prevent future blackheads, while Diatomaceous Earth, Bamboo Powder and Pumice exfoliate and resurface skin’s texture. Stearyl Glycyrrhetinate leaves skin feeling calm and comfortable. Non-Acnegenic. Oil-Free.

  0.67 oz. / 20 ml

 • Our Clinique Clean Philosophy

  No parabens. No phthalates. No fragrance. Just happy skin.


 •  
 • วิธีการใช้

  • Unscrew cap and remove seal.
  • Apply product on clean, dry skin.
  • Screw cap back on.
  • Wet skin to activate heat.
  • Massage with applicator, 15-30 seconds. Then rinse.
 •  

Always formulated for maximum
results without irritation.


No parabens. No phthalates. No fragrance.
Just happy skin.