การยกเลิกนัดหมาย

นัดหมายการปรนนิบัติผิวของคุณได้ถูกยกเลิกแล้ว

เราทำการยกเลิกนัดหมายการปรนนิบัติผิวของคุณแล้ว

เราพบปัญหาขณะทำการยกเลิกนัดหมายของคุณ กรุณาติดต่อ Clinique Consultant เพื่อยกเลิกนัดหมายของคุณ