ที่ตั้งเคาน์เตอร์

ค้นหาเคาน์เตอร์คลีนิกข์ใกล้คุณและทั่วโลก

  • โปรดกรอกจังหวัด, อำเภอ หรือรหัสไปรษณีย์
  • ไม่พบสาขาในบริเวณใกล้เคียงกับที่คุณกรอก โปรดกรอกชื่อ จังหวัด, อำเภอ หรือรหัสไปรษณีย์อีกครั้ง
  • ไม่พบสาขาในบริเวณใกล้เคียงกับที่คุณกรอก โปรดกรอกชื่อ จังหวัด, อำเภอ หรือรหัสไปรษณีย์อีกครั้ง
ใช้ตำแหน่งของคุณ

ระบุตำแหน่ง

เลือกประเทศเพื่อระบุตำแหน่งการเดินทาง

ค้นหา