Cream Shaper For Eyes

Product Details

ดินสอเขียนขอบตาสูตรกันน้ำ ติดทนนานตลอดวันไม่ไหลเลอะเปรอะเปื้อน Cream Shaper for Eyes มีมอยซ์เจอไรเซอร์และสารปกป้องอื่นๆ ช่วยบำรุงเปลือกตาของคุณ

Cream Shaper For Eyes

1.2 g.

ใส่ตะกร้า