Eye Contour Brush

Product Details

แปรงตัดปลายให้โค้งมนเพื่อเน้นสีบริเวณปลายหางตาและบริเวณรอยพับเปลือกตา เริ่มเกลี่ยสีจากปลายหางตาเข้ามาทางหัวตา ใช้สำหรับเน้นสีและแต่งตาแบบคมเข้มและแนว smoky eye
ขนแปรงผลิตจากธรรมชาติและล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีต้านเชื้อแบคทีเรีย

Eye Contour Brush

ใส่ตะกร้า